Historik om klubben:

 

Lions Club Kvänum fick sin start 1956, första mötet var då ställt till den 11 februari för de 14 första Lions medlemmarna.

Gunnar Essvik fick då äran att bli Klubbens första president.

 

Mötesdag valdes då till 1:a torsdagen i Månaden och skulle då vara på Stora hotellet i Kvänum, Vartannat möte var det Supé och vartannat Kaffe med bröd.

Klubbens första aktivitet var en tavelutställning och gav ett gott resultat.

Årsavgiften var 60: - (2*30: -).

1957: Blir vi faddrar för Grästorpsklubben.

1959: Införes BÖTER om 1:- vid sen ankomst till möte.

1961: flyttas mötesdagen till 2:a fredagen i månaden och efter varje möte skulle det ätas supé.

            Detta år arrangeras det offentlig dans i medborgarhuset för 500 personer

1962: Mötesdagen byts till 1:a fredagen i månaden (vilket det är än idag)

            Och vi blir faddrar för ny klubb i Vedum.

1964: Höjs böterna till 5:- för utebliven avanmälan

1965: Under Ingemar Ullbergs presidentskap startar tillverkninga av kärvar (artikel nedan)

1966: 10 årsjubileum håls på Bjertorps slott den12 mars då var det hela 90 deltagare.

1967: Medlemsavgiften i Lions 40:-

1968: 4 oktober var för första gången i historien närvaron på månadsmötet 100%

             Medlemsavgiften 80:-

1970: Ett år med LIONS spelas in av Jarl S

1971: 15 Mars firades klubbens 15 årsjubileum

1972: 10 mars är det premiär för filmen ”Ett år med Lejonen i Kvänum”

1976: 2:a april firar klubben 20 år på Brännebrona Värdshus

1981: Den 13 juni firas det 25 årsjubileum på Bredablick i Falköping.
1986: Kvänums Lions firar 30-års jubileum Rune Kvist överlämnar klubban till Bengt Lindblom "jubileums president" (artikel nedan)

1987: Vi är nu 35 medlemmar i klubben

1988: Årsavgiften är uppe i 450:-

1996: 27 jan firar vi 40 årsjubileum i Jungsbygdegård

1998: Detta år byter vi möteslokal till Sparbanken Kvänum.

            Medlemsavgiften är nu uppe i 650:-

1999: Lions övertar ansvaret för Kvänums Lucia från köpmännen.

Mera kommer:
2019:

 2020: Januari förnyar vi vår hemsida och etablerar oss på facebook