Här Lämnar Jan-Erik Larm över presidentskapet

till Peter Nyqvist.

 

President:                           Peter Nyqvist             peter.nyqvist@hotmail.com

Vice President:                 Torbjörn Lundborg      torbjorn.lundborg@vxa.se

Sekreterare:                      Dan Fonnygaard     dan.fonnygaard@gmail.com

Kassör:                                Anders Holmqvist   051292669@telia.com

Past President:                Jan-Erik Larm             jekonsult@telia.com

Medlemsordförande: Per Falhgren           per.fahlgren@ranaverken.se

Revisorer:         Ingemar Löfstrand och Bengt Lindblom
Webmaster / IT:    Kaj Hellström kaj.hellstrom@telia.com