Historik om Klubben

           Lions Club Kvänum fick sin start 1956,
           första mötet var då ställt till den 11 februari för de 14 första Lions medlemmarna.
           Gunnar Essvik fick då äran att bli klubbens första president.
           Mötesdag valdes då till 1:a torsdagen i månaden och skulle då vara på Stora hotellet i Kvänum,
           Vart annat möte var det supé och vart annat kaffe med bröd.
           Klubbens första aktivitet var en tavelutställning och gav ett gott resultat.
           Årsavgiften var 60:- (2x30:-).
1957: Blir vi faddrar för Grästorpsklubben.
1959: Infördes BÖTER om 1:- vid sen ankomst till möte.
1961: Flyttas mötesdagen till 2:a fredagen i månaden och efter varje möte skulle det ätas supé,
           detta år arrangerades det offentlig dans i medborgarhuset för 500 personer.
1962: Mötesdagen byts till 1:a fredagen i månaden (vilket det är än idag).
1964: Höjs böterna till 5:- för utebliven avanmälan.
1965: Under Ingemar Ullbergs presidentskap startar tillverkningen av kärvar (se artikel nedan).
1966: 10-års jubileum hålls på Bjertorps Slott den 12:e mars då var det hela 90 deltagare.
1967: Medlemsavgiften i Lions är 40:-.
1968: 4:e oktober var för första gången i historien närvaron på månadsmötet 100%. medlemsavgiften var 80:-.
1970: Ett år med Lions spelas in av Jarl .S
1971:
 15:e mars firades klubbens 15-års jubileum.
1972: 10:e mars är det premiär för  filmen "Ett år med Lejonen i Kvänum".
1976: 2:a april firar klubben 20 år på Brännebrona Värdshus.
1981: Den 13:e juni firas det 25-års jubileum på Bredablick i Falköping.
1986: Kvänums Lions firar 30-års jubileum, Rune Kvist överlämnar klubban till Bengt Lindblom "jubileums president"
          (se artikel nedan).
1987: Vi är nu 35 medlemmar i klubben.
1988: Årsavgiften är nu uppe i 450:-.
1996: 27:e januari firar vi 40-års jubileum i Jungs Bygdegård
1998: Detta år byter vi möteslokal till Sparbanken Kvänum.
           Medlemsavgiften är nu uppe i 650:-.
1999: Lions övertar ansvaret för Kvänums Lucia från köpmännen.
2019: 
2020: januari förnyar vi vår hemsida och etablerar oss på Facebook.